کمک به مناطق محروم با پروژه های عمرانی

طرح خیریه کمک به مناطق محروم تهران و دیگر استانها برای آبادانی و توسعه روستاها با کمک به ساخت مدرسه و درمانگاه در مناطق محروم و ساخت مسکن محرومان
کمک به مناطق محروم در قالب شرکت در پروژه های عمرانی ساخت مدارس، درمانگاه ها و بیمارستان ها توسط موسسه خیریه نور فدک با کمک خیّرین نیکوکار و همچنین کمک های مردمی انجام میگرد. ساخت 50 واحد مسکونی ویژه محرومان در زابل، افتتاح مجتمع 48 واحدی نور فدک زابل ویژه زنان بی سرپرست، ساخت مدرسه 12 کلاسه در مناطق محروم زاهدان، نمونه ای از طرح های آبادانی و توسعه روستاها در قالب انجام پروژه های عمرانی خیرخواهانه مثل کمک به ساخت مدرسه در مناطق محروم توسط موسسه خیریه نور فدک میباشد. کمک به مناطق محروم تهران و دیگر شهرستانهای استان های دیگر برای ساخت مسکن، مدارس و درمانگاه های خیریه جزو برنامه های آتی کمک رسانی به مناطق محروم میباشد که قصد داریم با توکل به خداوند، همکاری خیّرین نیکوکار و همراهی شما مردم هم نوع دوست با اجرای آنها لبخندی بر لبان مردم قشر ضعیف مناطق محروم و بذر امیدی در دلهای ایشان بکاریم.

نور فدک بعنوان یک خیریه کمک به مناطق محروم را قدمی برای توسعه عمران و آبادانی روستاها میداند و تمام سعی خود را میکند تا با فرهنگ سازی کمک به مناطق محروم و همراه کردن مردم نیکوکار، خیّرین و مسئولین دولتی، قدمی انسان دوستانه و خداپسندانه برای آبادانی روستاها و کمک به ساخت درمانگاه در مناطق محروم بردارد. ما در موسسه خیریه نور فدک کلیه اقدامات و فعالیت های عمرانی در مناطق محروم را بطور مستمر برای خیّرین و مخاطبین گزارش میکنیم تا از نزدیک نظاره گر ساخت مسکن محرومین و انواع طرح های عمرانی خداپسندانه باشید. برای دسترسی به اخبار این گزارشات به صفحه فعالیت های خیریه مراجعه فرمایید.

چگونه به مناطق محروم کمک کنیم

ساخت مسکن محرومان یکی از بهترین انواع کمک به مناطق محروم میباشد که میتوان انجام داد اما انجام چنین اقدامات بزرگی نیازمند همیاری و دست به دست همدیگر دادن برای کمک رسانی به مناطق محروم و مردم قشر ضعیف میباشد. شما عزیزان خیرخواه با هر توان مالی که دارید میتوانید در پروژه های ساخت مسکن محرومان در مناطق محروم سهیم باشید و اسباب خوشبختی و لبخند نیازمندان را فراهم کنید. بمنظور واریز کمک به مناطق محروم برای ساخت مسکن، مدارس و  درمانگاه از اطلاعات حساب زیر استفاده کنید و یا با شماره تلفن 33429368-054 (پاسخگویی : روزهای زوج ساعت 8-11 صبح) موسسه خیریه نور فدک تماس بگیرید :
شماره حساب های خیریه :
شماره حساب خیریه نور فدک بانک پارسیان: 47000922831607
شماره حساب خیریه نور فدک بانک تجارت: 72861

موسسه خیریه نور فدک

.