درباره ما

ما با عشق و ارادت آغاز کردیم.
موسسه خیریه نور فدک در سال 1381 توسط جمعی از خیّرین با هدف یاری رساندن به افراد نیازمند، بیماران خاص، کودکان و زنان بی سرپرست مناطق محروم تاسیس شد و طی مدت 17 سال توانسته است با کمک خیّرین نیکوکار، کارنامه ای تحسین برانگیز از فعالیت های انسان دوستانه و خداپسندانه در سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق محروم کشور برجای بگذارد.

هدفمان یاری رساندن به کودکان دردمندی بود که در گوشه کنار شهر می دیدیم.کودکان بیمار، کودکان کار، کودکان بی سرپرست، کودکانی که ما و شما را فرا می خواندند تا دستانشان را بگیریم. در پرسه زدن هایمان بارها از بیمارستان ها رانده شدیم، بارها از ما استقبال شد، بارها با درهای بسته مواجه شدیم، بارها درها برویمان باز شد؛ و ما همواره، با پشتیبانی شما راه را ادامه دادیم.

ما کار خود را با تمرکز بر کودکان با بیماری های خاص شروع کردیم اما دیری نگذشت که دریافتیم این به تنهایی کافی نیست. پس بر دامنه کوشش خود افزودیم و آغوش مان را بر تمامی کودکانی گشودیم که به دلیلی لبخندی بر لب نداشتند، کودکان بیمار نیازمند، کودمان با بیماری های خاص، کودکان کار و خانواده های نیازمند ایشان، کودکان آسیب دیده در سوانح طبیعی، کودکانی که به دلیل فقر از حق ادامه تحصیل محرومند.
گام های نخستین را برداشته بودیم و با کمک خیرین و پس از رایزنی های طولانی با بیمارستان، رنگ آمیزی و تجهیز بخش کودکان سرطلانی و بیماری های خاص بیمارستان مفید انجام شد که در واقع اولین پروژه ی بزرگ ریشه ها محسوب می شود و ایده ی اتاق بازی از همان جا شکل گرفت.

تصمیم گرفتیم دامنه مخاطبان خود را افزایش دهیم و بعنوان یک موسسه خیریه در زاهدان اینگونه اولین بازارچه ی خیریه را در فضایی  کوچک برگزار کردیم و با همراهی و استقبال شما روبه رو شدیم و شما بودید وحضور گرم شما بود و همین عشق وامید باعث شد هدفهای ما تحقق یابد و  ریشه ها پا بگیرد و بماند. اکنون ما برای تمام کودکان بیمار به خصوص کودکان با بیماریهای خاص ، کودکان کار و خانواده های نیازمند این گروه از کودکان فعالیت می کنیم. امداد به کودکان در سوانح طبیعی، حمایت ازادامه تحصیل نوجوانانی که کودکان دیروز خانواده ریشه ها هستند، و همچنین تامین کمک هزینه ازدواج جوانان محروم و کم درآمد، حمایت از کودکان بی سرپرست، حمایت از زنان بی سرپرست و بد سرپرست و... از جمله سایر فعالیت های ماست.

شماره حساب های خیریه نور فدک

بانک پارسیان 
نام صاحب حساب :موسسه خیریه نور فدک تهران
شماره حساب : 47000922831607
شماره شبا: IR 7605 4021 6447 0009 2283 1607
 شماره کارت : 0774   1820  0612  6221
_________________________________________
بانک تجارت 
نام صاحب حساب: موسسه خیریه نور فدک تهران
شماره حساب خیریه نور فدک بانک تجارت: 72861
بانک تجارت - شعبه جانبازان زاهدان
کد بانک: 2550
شماره ثبت خیریه: 14045

موسسه خیریه نور فدک

.