کمک به کودکان بی سرپرست

«يكي از والاترين مراتب نيكوكاری لطف و احسان به يتيمان است.» از دیدگاه حضرت علی (ع) کمک به ایتام و حمایت از کودکان بی سرپرست یکی از باارزش ترین کارهای نیکی است که یک فرد مسلمان میتواند انجام دهد و روایات متعددی مبنی بر ارزش والای یتیم نوازی، کمک به کودکان بی سرپرست و حمایت از کودکان یتیم از معصومین بجا مانده است. همانگونه که میدانید کودکان بی سرپرست استان محروم سیستان و بلوچستان با مشکلات زیادی مانند مشکلات معیشتی، امنیتی، تحصیلی و نیازهای عاطفی و اجتماعی مختلف دست و پنجه نرم میکنند که بر همین اساس، موسسه خیریه نور فدک با همکاری و کمک رسانی بسیاری از خیّرین توانسته است طرح حمایت از ایتام و محسنین استان سیستان و بلوچستان را آغاز و بسیاری از ایتام این استان را وارد طرح حمایت از کودکان بی سرپرست کند. مسئله کمک به ایتام سیستان و بلوچستان یکی از پروژه های جدی حمایت از ایتام و کمک به کودکان بی سرپرست در موسسه خیریه نور فدک میباشد که در این راه با یاری خداوند و خیّرین عزیز توانسته ایم تکفل ایتام و طرح کرامت کودکان بی سرپرست سیستان و بلوچستان را به پیش برده و بسیاری از مشکلات معیشتی، درمانی و تحصیلی کودکان یتیم استان را مرتفع سازیم. در بخش اخبار مربوط در همین صفحه میتوانید به آرشیو خبرها و گزارشات طرح تکریم ایتام سیستان و بلوچستان که توسط موسسه خیریه نور فدک انجام شده است را پیگیری نمایید.

شما هم سهیم باشید

"هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَان" آیا جزای نیکی جز نیکی است؟ وقتی برای خوشبختی و شادی دیگران تلاش میکنید، طبق آیه 60 سوره الرحمن، دیگران نیز برای شادی و خوشبختی شما تلاش خواهند کرد. بر اساس آیات قرآنی و روایات متعدد، در حقیقت خوشبختی ما در گرو تلاش ما برای خوشبختی دیگران است و حرکت پسندیده حمایت از کودکان بی سرپرست و کمک به ایتام سیستان و بلوچستان، گامی محکم برای تحقق خوشبختی کودکان بی سرپرست و بی بضاعت این استان است. پس بیایید با مشارکت در طرح حمایت از ایتام و کمک به کودکان بی سرپرست در موسسه خیریه نور فدک، گامی هرچند کوچک برای لبخند و خوشبختی کودکان بی گناه و بی سرپرست استان محروم سیستان بلوچستان برداریم تا خداوند را از خود خشنود کنیم.
شماره حساب های خیریه :
شماره حساب خیریه نور فدک بانک پارسیان: 47000922831607
شماره حساب خیریه نور فدک بانک تجارت: 72861

موسسه خیریه نور فدک

.