حمایت از زنان بی سرپرست

موسسه خیریه انجمن حمایت از زنان بی سرپرست تهران با نام نور فدک با هدف کمک به زنان بی سرپرست، بی خانمان و آسیب دیده مناطق محروم بصورت کمک مالی و غیرنقدی اقدام به راه اندازی انواع طرح های حمایتی با کمک خیّرین نیکوکار کرده است. زنان بی سرپرست شامل زنان بیوه و مطلقه (اعم از بانوانی که بعد جدایی از همسر، بصورت مستقل یا در خانه پدری زندگی میکنند)، همسران آقایان معتاد، زندانی، بیکار، مهاجر، سالمند، از کار افتاده و  همسران آقایانی هستند که در حال خدمت سربازی هستند و برای تامین معیشت و رفاه زندگی با مشکلات اساسی روبرو هستند. گرچه چترهای حمایت از زنان بی سرپرست نهادهای دولتی بیش از پیش گسترانیده شده است اما با افزایش 86 درصدی جمعیت زنان بی سرپرست، تامین رفاه و معیشت این دسته از قشر آسیب دیده، بسیار مشکل تر از گذشته شده است و اغلب این بانوان چشم امید خود را به دست های یاری رسان و طرح های نیکوکاری کمک به زنان بی سرپرست موسسات، بنیادها و انجمن های خیریه دوخته اند.

به جرات میتوان گفت آسیب پذیرترین قشر ضعیف جامعه، زنان بی سرپرست هستند که معمولا با مشکل مسکن روبرو هستند و بدلیل نگرش های منفی جامعه و مسائل فرهنگی غلط، اشتغال این دسته از بانوان با معضلات زیادی همراه است. عدم برخورداری از مشاغل شایسته و مغایر با لطافت زن، باعث شده است که این دسته از بانوان تن به اشتغال با درآمدهای بسیار پایین دهند و در نتیجه با عدم توانایی در رهن و اجاره مسکن مواجه میشوند. ما در موسسه خیریه نور فدک در طرح های حمایت از زنان بی سرپرست، توجه ویژه ای به توانمندسازی این قشر آسیب پذیر بمنظور درآمدزایی این عزیزان داریم و با کمک خیّرین نیکوکار توانسته ایم قدم های بزرگی در راه کمک به زنان بی سرپرست، بی خانمان و آسیب دیده برداریم.

شما نیز سهیم باشید

اولین و بزرگترین کمکی که میتوان برای زنان بی سرپرست جامعه انجام داد، موضوع اشتغال و درآمدزایی این عزیزان است. در طرح انجمن حمایت از زنان بی سرپرست موسسه خیریه نور فدک، با کمک خیّرین گرامی در قالب آموزش مهارت های مختلف هنری و فنی به این بانوان بی بضاعت در راستای توانمندسازی ایشان تلاش میکنیم و این عزیزان آسیب دیده را برای ورود به بازارکار و دیگر طرح های حمایتی کمک به زنان بی سرپرست آماده میکنیم.

دیگر طرح های حمایتی شامل اعطای وام برای کارآفرینی زنان بی بضاعت و راه اندازی کسب و کار خانگی و کوچک، کمک در بازاریابی و بازارسازی فروش محصولات و خدمات این بانوان برای تحقق اهداف توامندسازی و حمایت از زنان بی سرپرست کشور عزیزمان میباشد. چنانچه قصد دارید در این اقدامات خیرخواهانه سهیم باشید، میتوانید به شیوه های مختلف در طرح های کمک به زنان بی سرپرست موسسه خیریه نور فدک مشارکت کنید. اگر هنر، دانش و حرفه تخصصی دارید میتوانید با آموزش آن به بانوان آسیب دیده، حمایت از زنان بی سرپرست را زیباترین شکل ممکن انجام دهید؛ چنانچه برای کار خداپسندانه کمک به زنان بی سرپرست مناطق محروم، با کمک های مالی و غیر نقدی خود تمایل دارید به جمع خیّرین نیکوکار بپیوندید با شماره تلفن 33429368-054 (پاسخگویی : روزهای زوج ساعت 8-11 صبح) تماس بگیرید.
شماره حساب های خیریه :
شماره حساب خیریه نور فدک بانک پارسیان: 47000922831607
شماره حساب خیریه نور فدک بانک تجارت: 72861

موسسه خیریه نور فدک

.