کمک به کودکان کار سیستان و بلوچستان

کمک به کودکان کار استان سیستان و بلوچستان یکی از رسالت های تاسیس نور فدک برای حمایت از کودکان کار زاهدان و شهرستانهای این استان محروم بود. این کودکان اغلب دارای سوتغذیه و محروم از تحصیل، درمان، تحصیل و امنیت هستند و شیرین ترین دوران زندگی خود را در سر چهارراه ها، کارگاه ها و کارخانه های شیمیایی، کوره های آجرپزی و سطل های زباله سپری میکنند. ما در موسسه خیریه نور فدک با یاری خیّرین استان و همچنین کمک های مردمی توانستیم انجمن کمک به کودکان کار را تشکیل دهیم و در این راه تمام تلاش خود را کرده ایم تا با ارائه خدمات تغذیه، بهداشتی، تحصیلی و مددکاری به این فرشته های زمینی، حرکتی خداپسندانه در راستای حمایت از کودکان کار سیستان و بلوچستان برداشته باشیم.
تهیه و طبخ وعده های غذایی روزانه برای کودکان کار، کنترل بهداشت و استحمام منظم، تزریقات و واکسیناسیون، معاینه پزشکی، ارائه دارو، سواد آموزی، مهارت آموزی و توانمندسازی کودکان کار توسط خیّرین نیکوکار و دلسوز نور فدک ( موسسه خیریه در زاهدان ) در راستای حمایت و کمک به کودکان کار شهرهای سیستان و بلوچستان انجام میشود.

دستان کوچک این کودکان در انتظار رهایی از کارهای سخت و طاقت فرساست. با ملحق شدن شما خیّرین و انسان دوستان نیکوکار به طرح کمک به کودکان کار استان سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان، امیدی تازه در زندگی این کودکان بیگناه دمیده میشود. موسسه خیریه نور فدک در بازه های زمانی معین، گزارشات و مستندات امور حمایت از کودکان کار را به خیّرین محترم ارائه میکند و از افراد داوطلب برای کمک به کودکان کار میخواهد با هر توان مالی که دارند به جمع خیّرین بپیوندند. همچنین شما داوطلبین خیّر بنا به تخصص ها و مهارت هایی که دارید، میتوانید انواع خدمات درمانی، بهداشتی، مددکاری، تغذیه و خدمات آموزشی و توانمندسازی به این دسته از کودکان ارائه کنید.
شماره حساب های خیریه :
شماره حساب خیریه نور فدک بانک پارسیان: 47000922831607
شماره حساب خیریه نور فدک بانک تجارت: 72861

موسسه خیریه نور فدک

.