• ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

گزارش کارهای خیریه نور فدک

ارسال غذای گرم به روستاهای زابل

20دي1397
.
موسسه خیریه نور فدک برنامه توزیع غذای هفتگی را جز برنامه خود دارد. این کار هفته ای دوبار و هر بار در یک روستا توسط خیرین انجام میگردد.

موسسه خیریه نور فدک برنامه توزیع غذای هفتگی را جز برنامه خود دارد. این کار هفته ای دوبار و هر بار در یک روستا توسط خیرین انجام میگردد.

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

موسسه خیریه نور فدک

.