• ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
گزارشات امور خیریه انجامی1397/10/20 پنجشنبه ارسال غذای گرم به روستاهای زابل موسسه خیریه نور فدک برنامه توزیع غذای هفتگی را جز برنامه خود دارد. این کار هفته ای دوبار و هر بار در یک روستا توسط خیرین انجام میگردد. موسسه خیریه نور فدک برنامه توزیع غذای هفتگی را جز برنامه خود دارد. این کار هفته ای دوبار و هر بار در یک روستا توسط خیرین انجام میگردد.
 
امتیاز دهی
 
 

موسسه خیریه نور فدک

.